Державна архітектурно-будівельна інспекція України, офіційний сайт

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА
ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

Контактний центр

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

0 800 210 011

Про деякі особливості підготовки відомостей, що подаються для отримання ліцензії

Порядком ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 №1396 (далі – Порядок ліцензування) передбачено подання суб’єктом будівельної діяльності до органу ліцензування заяви про видачу ліцензії, до якої додаються відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконані заявником будівельно-монтажні роботи. 

Відповідно до пункту 2.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури (далі – Ліцензійні умови), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.01.2009 № 47 (із змінами), суб’єктам господарської діяльності, які були створені у результаті реорганізації або створені цілеспрямовано для виконання робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури відповідних класів наслідків, право виконувати роботи по цих класах без попереднього досвіду може надаватись за умови виконання організаційних, кваліфікаційних та технологічних вимог для відповідного класу

У цьому контексті виникає проблема щодо підтвердження виконання робіт на об’єктах будівництва. Такою інформацією можуть бути дані про об’єкти будівництва, на яких у попередній час виконували будівельні роботи фахівці новоствореного підприємства, із зазначенням назв об’єктів будівництва та класу наслідків (відповідальності) цих об’єктів, а також назви організації, у штаті якої фахівець виконував будівельні роботи на зазначених об’єктах.