Державна архітектурно-будівельна інспекція України, офіційний сайт

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА
ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

Контактний центр

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

0 800 210 011

Щодо території дії ліцензійна будівельну діяльність

(відповідно до листа ТОВ «Системи автоматизації сервіс» від 26.10.2009 № 3‑422)

 

З метою визначення території дії ліцензій на будівельну діяльність, виданих до 01.01.2008 р., Державна архітектурно-будівельна інспекція дає роз’яснення.

До 01.01.2008 р. ліцензування будівельної діяльності регулювалося Законом України від 1 червня 2000 року № 1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (відповідно до пункту 30 статті 9 зазначеного Закону в редакції Закону України від 08.02.2001 № 2257-ІІІ).

Статтею 14 цього Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» визначається, що господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, здійснюється на всій території України; господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є місцевий орган виконавчої влади або спеціально уповноважений виконавчий орган рад, здійснюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Із змінами, внесеними Законом України від 16 травня 2007 року № 1026‑V «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві» ліцензування будівельної діяльності здійснюється згідно з законами, що регулюють відносини у цій сфері (ст. 2 Закону України від 01.06.2000 № 1775-ІІІ).

Враховуючи те, що спеціальними законами питання території дії ліцензії на будівельну діяльність не врегульоване, застосовуються норми загального законодавства.

Таким чином, господарська діяльність на підставі ліцензії на будівельну діяльність, виданої до 01.01.2008 р. відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» місцевим органом виконавчої влади або спеціально уповноваженим виконавчим органом ради, здійснюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

________________